OSSA 2016 Congress

46th National Congress of the
Ophthalmological Society of South Africa
9 – 13 March 2016
Sun City Resort, South Africa

Please click here to download the Final Invitation »

Invitation from Congress Chair

Dear Colleagues and Friends

The northern branch of OSSA takes pleasure in inviting you to the 2016 congress that will take place at Sun City in North-West.

We endeavoured to invite a large variety of speakers from all over the globe. The latest developments in our discipline will be presented.

We also wish to encourage local colleagues to participate in the academic programme.

There will be a full programme for Ophthalmologists and concurrent programmes for Optometrists, Ophthalmic Assistants, Ophthalmic Nurses and Hospital & Practice Managers.

An extensive social and sports programme is being planned to make the occasion unforgettable. Come and enjoy the Bushveld at its best!

Regards
Pieter Odendaal

Uitnodiging van Kongresvoorsitter

Geagte Kollegas en Vriende

Die noordelike tak van OVSA nooi u vriendelik uit na die 2016-kongres wat by Sun City in Noord-Wes sal plaasvind.

Ons het gepoog om ʼn wye verskeidenheid sprekers van regoor die wêreld te nooi. Die nuutste verwikkelinge in ons vakgebied sal aan u gebied word.

Ons wil ook ons plaaslike kollegas aanmoedig om aan die akademiese program deel te neem.

Daar sal ‘n omvattende program vir Oftalmoloë en gelyktydige programme wees vir Optometriste, Oftalmiese Assistente, Oftalmiese Verpleegsters en Hospitaal- en praktykbestuurders.

ʼn Uitgebreide sosiale en sportprogram word beplan om die geleentheid onvergeetlik te maak. Kom geniet die Bosveld op sy beste!

Groete
Pieter Odendaal

OSSA OSSA